Przedszkole nr 128
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 128 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut prawny

Statut prawny

  Drukuj
 
 1. STATUS PRAWNY


  Przedszkole Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” w Warszawie,
  ul. Sternhela 40 jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:


  1. Uchwały Nr LXXXIII/2127/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
   z dnia 05 czerwca 2014. Zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m. st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Nr 128 ul. Nauczycielska 14, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 i 1818)

  3. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)

  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679)
   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

  6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591
   oraz z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  7. Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 r. poz. 1658 oraz z 2019 r. poz. 1627)

  8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
   w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
   szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 oraz
   z 2002 r. Nr 10, poz. 96,
   z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10,
   poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

  9. Statutu Przedszkola Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” w Warszawie
   z 2019 r.


 
 
Wprowadził BZMW/ext.IKaska 30-12-2013
Aktualizujący Kruczyńska-Zabora Agata (Przedszkole nr 128) 07-01-2020
Zatwierdzający Gliwicka Dorota (Przedszkole Nr 128) 10-01-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-01-2020
Liczba odwiedzin: 876
Rejestr zmian