Przedszkole nr 128
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 128 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DYREKTOR

Dorota Gliwicka  dgliwicka@edu.um.warszawa.pl


WICEDYREKTOR

Agata Kruczyńska-Zabora  akruczynska@edu.um.warszawa.pl


INTENDENT

Edyta Siwik  filia.przedszkola128@wp.pl


Oddział Zamiejscowy, ul. Nauczycielska 16,
03-689 Warszawa,

tel. 607 662 232


KIEROWNIK GOSPODARCZY

Dorota Karlińska  p128@edu.um.warszawa.pl


SEKRETARZ PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Kachniarz - Otto  p128@edu.um.warszawa.pl


Siedziba główna, ul. Sternhela 40, 03-597 Warszawa,

tel. 607 840 683

RADA PEDAGOGICZNA

23 Nauczycieli, w tym 1 wspomagający

ZAJĘCIA DODATKOWE

Rytmika

Gimnastyka korekcyjna

Taniec

PERSONEL OBSŁUGI

2 Kucharki
4 Pomoce kuchenne
10 Woźnych
3 Pomoce nauczyciela
4 Dozorców
1 Szatniarz

RADA RODZICÓW
W Przedszkolu Nr 128 „Kraina Magicznych Liczb” działa dziesięcioosobowa Rada Rodziców wybrana w tajnych wyborach na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu  opinii  organu nadzoru pedagogicznego i zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

  1. liczbę oddziałów;

  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

  3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

  4. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

  5. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

  6. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

  7. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia,

-

 
 
Wprowadził BZMW/ext.IKaska 30-12-2013
Aktualizujący Kruczyńska-Zabora Agata (Przedszkole nr 128) 25-03-2021
Zatwierdzający Gliwicka Dorota (Przedszkole Nr 128) 24-05-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-05-2021
Liczba odwiedzin: 1086
Rejestr zmian